Prečo nie je čokoláda ako čokoláda ?

Prečo nie je čokoláda ako čokoláda?

Prečo musíme často obhajovať naše vyššie ceny ? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako je možné, že čokoládové tabuľky v obchodných reťazcoch majú také lákavé , nízke ceny ?

  
   Už dlhšiu dobu sa hovorí o detskej a nedôstojnej práci v textilnom priemysle a výnimkami nie sú ani iné odvetvia, kde sú zameraní na masovú produkciu. Dôvodom môžu byť aj extrémne nízke výkupné ceny, ktoré majú za následok zlú životnú úroveň obyvateľstva a tým aj jeho vykorisťovanie. Samozrejme cena nie je vždy dôveryhodným ukazovateľom.

Dôležité je sledovať zloženie, pôvod surovín a celkovú chuť a to nie je pre zákazníka také jednoduché sa v tom zorientovať.

   Dovoľte nám pri tejto príležitosti predstaviť „našu“ čokoládu. Čokoládu z malej rodinnej talianskej firmy ( v porovnaní s konkurenciou v „čokoládovom“ priemysle ). Firmy, ktorá má jasné zásady , etické kódexy, medzinárodné certifikáty a je členom aliancií, ktoré dbajú nie len o fair trade obchod ale aj napríklad o zachovanie dažďových pralesov.

To všetko sa neudialo len tak, ale cieľavedomou snahou majiteľov rodiny Agostoni, vytvoriť kvalitný produkt a udržateľný obchod s pestovateľmi, tak aby bola spokojnosť na všetkých stranách ( pestovateľ, výrobca, zákazník ) .

Táto ich snaha trvá už 74 rokov a čo sme si všimli počas našej spolupráce, postupne sa zapájajú do ďalších projektov a získavajú ďalšie certifikáty ktoré deklarujú kvalitu výrobkov s dôrazom na fair trade obchod a životné prostredie.

Možno sa teraz pýtate, prečo všetky tieto certifikáty a ukazovatele kvality čokolády nemáme na našich obaloch a produktoch. Je to preto, lebo ich výhradným držiteľom je firma ICAM v Taliansku a my by sme si museli tieto certifikáty zaregistrovať, pravidelne obnovovať a platiť a to by bolo pre nás veľmi náročné.

Napriek tomu, že na obaloch tieto certifikáty nemáme, tešíme sa, že môžeme používať kvalitnú surovinu priamo od firmy ICAM a vyrábať tak pre Vás kvalitné a chuťovo pestré výrobky.

Ak chcete nahliadnuť do sveta zložitého života pestovateľa kakaa zo západnej Afriky, a chcete vedieť, ako by to nemalo vyzerať, pozrite si dokument na RTVS dnes o 15:25. https://fairtrade-cesko.cz/sk/news/dokument-ocenen-na-festivalu-agrofilm/ trailer : https://www.youtube.com/watch?v=JFMWUezwQCc

Aj takéto pravdy v sebe ukrýva masová výroba.